Placencia de Soraluze (eu): Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

2 April 2023

  • curprev 23:3223:32, 2 April 2023Jcao talk contribs 1,077 bytes +1,077 Orria sortu da. Edukia: {{Liburua (eu) | izena = Placencia de Soraluze | irudia = Placencia_de_Soraluze._Azala.jpg | egilea = Javier Elorza Maiztegi | hizkuntza = Euskaraz/ Gaztelaniaz | urtea = 2022 | argitaletxea = Soraluzeko Udala | hiria = Soraluze }} ==Izenburu osoa== Placencia de Soraluze. Sorrera eta bilakaera (XIV-XVI mendeak) ==Liburua zertan den== Izenburua azaltzen duen moduan, liburuak Soraluze sortu zeneko garaiak azaltzen ditu, ha...