San Ignacio musika banda (eu)

From Sorapedia
Jump to: navigation, search

Gerra aurrean Soraluzen bi musika-banda zeuden, San Ignacio eta Paz y Labor.

San Ignacio musika banda karlistena zen, eta igandetan musika jotzen zuen, Círculo Carlista bere egoitzan (gaur egun Bolia taberna dagoen tokian)

Círculo Carlistan ez zen dantzarik egoten, pekatua zelako. Liberalean, berriz, bai; batez ere ihauterietan.

Gerra ostean San Ignacio musika banda geratu zen bakarrik, Paz y Labor desegin zutelako. Bakarra zenez, inguruko herrietan Plaentxiako bandia esalten zioten.

Ezkerretik hasita, atzeko ilaran Jesus Galarraga Malmero, Jesus Galarraga Belgia, Alejandro Oregui Zabale, Laureano Aristi Tejerua, Anjel Bolumburu Biribiltxo, Placido Oregui Toto, Tomas Placencia Txamarro, Esteban Oregi eta Miguel Larrañaga Aizpua.
Erdiko ilaran Ramon Arana Nazarionekua, Eusebio Aldazabal Perikillua, German Urizar Arteta, Toribio X, Ignacio Gallastegui Molde, Sotero Achotegui, Simon Artolazabal Txingor, Jose Mari Aldazabal Mayo, Fausto Aristi Tejerua, Benigno Maiztegui Txokolaterokua eta Perico Artolazabal.
Aurreko ilaran Jesus Ucin, Claudio Onandia Ermu, Arsenio Maiztegui Mantxiku, Maurizio Larrañaga Aldianua eta Ramon Bereicua.


Eibarko jaietan

Juan San Martin-ek Zirikadak liburuan jasoa:

XI. PLAENTXIA'KO MUSIKAKO BANDIA
Sanjuanak eltzen diranian, Eibar'ko jaiak dirala-ta, erriko musikerueri be jai emoten detse, eurak pe erriko jaiekin aprobetxau deitian; eta erbesteko musikuak ekartzen dira. Kanpoko banda orren tartian Plaentxia'kua be urtero ekartzen da. Bandarik zelebriena izanda nola ez ekarri, orixe bai; Eibar'ko erria, jaietan, ez dago Plaentxia'ko musikako banda barik pasatzeko, ez orixe.
Plaentxiar musikalariak, Eibar'en dabien famaz beintzat, Euterpe ta Bako'ren lagun maitaliak dira, eta musikia joten diarduen artian izaten dituen deskantzuetan zaliak dira txurrutari emoten, ta iñoiz, azken ordurako «atal»[1] makalak arrapatzen dituez; euren zuzendari edo diretoriak amaika zeregin izaten dau eurak zaindu eziñik. Ta, ez ori bakarrik, musikiak pe azkenerako ala-alakuak urtetzen dau; baña, plaentxiatarreri ez esan olakorik, euren ustez Eibar'tik pasatzen danik bandarik onena da; orretarako agiririk onena, eibartarrak ez dakiela berak barik pasatzen erriko jaiak; bai, eurak eta Estella'ko dultzaineruak.
Urte baten, Plaentxia'ko diretoriak deitu zetsan Eibar'kuari, esanaz:
—I, esaidak aurtengo jaietan ze piezatzuek jotia nai dozuezen.
Ori entzun da nornaik pentsauko leuke gutxienez Filadelfiako orkestiak besteko repertorioa zeukela.
Eibar'ko diretoriak onela erantzun ei zetsan:
—Ara, piezak nai dozuezenak jo zeikiez, baña gauza bat bakarrik eskatzen detsuet: joten dozuena joten dozuela, danok batera amaitzia.
Biribiltxonekua (2), Esteban Oregui (3), Placido Oregui (4), Jesús Galarraga (5) eta Laureano Tejerua (8). Aurreko ilaran, berriz, Perikilua (2), Jose Mari Ucín (4), Arsenio Maiztegui (5), Simón Artolazábal (7), Miguel Larrañaga "Aixpua" (12) eta Ermu Txikixa (13).
Aurrekaldean, makurtuta bomboarekin, José Ramón Oregui.


Irudiak

(handiago ikusteko, sakatu gainean)


Erreferentziak

  1. «Atal», mozkorraldi edo aitzurra esateko.