Sagar-errekako astigarra (eu): Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 October 2023

  • curprev 21:4221:42, 6 October 2023Jcao talk contribs 1,213 bytes +1,213 Orria sortu da. Edukia: {{Zuhaitza (eu) | izena = Sagar-errekako astigarra | irudia = Zuhaitzak._Sagar-errekako_astigarra_(Pablo_Galarraga_2023).jpg | kokapena = Sagar-erreka auzunea | adina = 30-40 urte | neurria = 10 metrotik gora | izen_zientifikoa = Acer campestre | euskarazko_izena = Astigar arrunta | jatorria = Bertakoa }} ==Ezaugarriak== Europa, Asia eta Ipar Afrikan zehar hedatua dago eta...