Inketan (eu)

  From Sorapedia
  Izena/k Inketan
  Tokia Buztina dagoen edozein
  Materiala Inkea
  Adina 6 urtetik aurrera
  Partaideak 2 gutxienez


  Inkea buznizko barra luzea da (20 bat zentimetrotakoa), punta zorrotza duena. Trebetasun jolasa da.

  Buztina dagoen edozein tokian jolas daiteke, baina eguraldiaren arabera buztina bigunagoa edo gogorragoa egongo da, jolasa zailagoa eginez.


  Hasiera

  Lehenik eta behin, esparruak egin behar dira: lauki handi bat buztinean marraztu eta zati berdinetan zatitu.

  Gero, zotz egiteko kanta baten bidez partaideen ordena erabakitzen da. Partaide bakoitzak bere zatia aukeratzen dute, beti ordena errespetatzen.


  Jokaldi arrunta

  Arauak

  Jolasaren helburua besteen esparruak jatea da, irabazle bakarra geratu arte.

  Horretarako, bi oinak norberaren esparruan jarrita (edo bat barruan eta bestea airean) inkea sartu behar da beste lagun baten esparruan.

  Orduan bestearen esparrua erdibitzen da, inkeaz lerro bat marraztuz. Lerroa inkea sartutako puntutik pasa behar da. Besteak bi zatietatik bat aukeratzen du, eta galdutako zatia irabazlearentzat izaten da. Zapataz ezabatzen da muga zaharra, esparruak batzeko.

  Eta txanda duenak berriro botatzen du inkea, txanda galdu arte.

  Inkea sartzen ez bada, edo lerroa gaizki marrazten bada (bukatu gabe, esateko) txanda galtzen da, hurrengoari pasatuz.


  Bukaera

  Jokalari batek besteon esparru guztiak hartu dituenean.


  Taktikak

  Inkea norberaren esparru barrutik bota behar dela eta, zati handienak aukeratzen dira geroan hobeto kabitzeko eta inkea erosoago botatzeko.

  Badago taktika bat joera hau aprobetxatzeko. Inkea kontrarioaren esparru muga ondoan sartu, eta esparru hari zati estu-luze kendu. Kontrarioak, gero inkea bota ahal izateko, esparru handiena aukeratzen du. Pare bat aldiz gehiago taktika hau egin eta gero, kontrarioaren esparrua zeharo inguratuta geratzen da.

  Orduan, erabat inguratuta dagoen esparruan hiru aldiz segidan inkea sartu eta gero, kontrarioa jolasetik kanpo geratzen da eta bere esparru guztia irabazlearentzat izaten da.

  Partaidea bidaltzeko jokaldi berezia


  Erreferentziak