Laguntza:Jarraibideak

From Sorapedia
Jump to: navigation, search
Hastapenak
Estilo kontua
Sarrerak
Irakurri
Argitaratu
Sortu
Itzuli
Kontuak eta saioak
Saioan sartu
Kontua sortu
Estekak
Sorapedia barruan
Sorapediatik kanpo
Fitxategiak
Irudiak
Pdf-ak
Musika
Bideoak
eBook-ak
Taulak

Laguntzailearen gida

(Para leer la Guía del colaborador en castellano pinchar aquí)

Sorapedia sortzerakoan gauza erreza eta dotorea egin nahi izan dugu: Wikipediak eskaintzen dituen aukera gutxi batzurekin enziklopedia itxurosoa sortu ahal izatea.

Horregatik, laguntza hiru ataletan antolatu dugu: Hastapenak, Estilo kontua eta Laguntza gida.

Inoiz ez baduzu Sorapediarekin lan egin, Hastapenak irakurri, mesedez. Eta Sorapediarekin 'jolastu' zuzenean: sarrerak zuzendu (ortografia, datuak) edo osatu (mamia) beldurra galdu arte.

Bigarren gauza egin behar dena zera da, Estilo kontua atala irakurri. Bertan lana errazteko hainbat truku eta aholku ematen dira, aldi berean irakurleei erabilera aberasteko: Sorapediako lana mamia sortzen egin behar da, ez formatoa ematen.

Hurrengo atal eta azpiatalek Laguntza gida osatzen dute. Sarrera berriak sortzen ari zarela, sarrera zaharrak zuzentzen edota osatzen... hemen topako dituzu ohizko arazoentzako erantzunak. Eta ez ahaztu noizean behin Estilo kontua atala berrirakurtzen, zenbat eta eskarmentu gehiago izan, hobeto ulertuko duzu eta!

Hori bai, ekarpenak egiteko kontua erabili behar da. Ez badaukazu, beti erabil dezakezu kontu anonimoa (erabiltzailea: berria/ hitz-gakoa: sorapedia).

Azkenik, gogoratu laguntza honek Sorapediak dituen aukera gutxi batzuk baino ez dituela jasotzen. Gainontzeko aukerak ezagutzeko euskarazko Wikipediara jo dezakezu.
Para comenzar
Cuestión de estilo
Entradas
Leer
Editar
Crear
Traducir
Cuenta y sesión
Entrar en sesión
Crear cuenta
Enlaces
Dentro de Sorapedia
Fuera de Sorapedia
Ficheros
Imágenes
Pdf-s
Música
Vídeos
eBook-s
Tablas

Guía del colaborador

(Laguntzailearen gida euskaraz irakurtzeko sakatu hemen)

Al crear Sorapedia hemos querido hacer algo fácil y elegante: poder crear una enciclopedia digna utilizando unas pocas posibilidades básicas de Wikipedia.

Por ello, hemos organizado esta ayuda en tres apartados Para comenzar, Cuestión de estilo y Guía de la ayuda.

Si nunca has trabajado con Sorapedia, por favor comienza leyendo el apartado Para comenzar. Y ya estarás preparado para 'jugar': corregir entradas (ortografía, datos) o completarlas (contenido) hasta perder el miedo.

El siguiente punto será leer el apartado, Cuestión de estilo, donde encontarás trucos y consejos para facilitar tu trabajo y al mismo tiempo enriquecer la experiencia de los lectores: se trata de concentrar esfuerzos en el contenido, y no en el formato.

El tercer apartado y sus subapartados componen la Guía de la ayuda. Cuando estés creando nuevas entradas, corrigiendo o completando entradas existentes... aquí encontrarás la respuesta a las preguntas más comunes. Y no olvides repasar de vez en cuando el apartado Cuestión de estilo: cuántas más experiencia tengas, lo entenderás mejor.

Eso sí, para contribuir en Sorapedia hay que utilizar una cuenta. Si no la tienes, puedes utilizar la cuenta anónima (usuario: berria/ contraseña: sorapedia).

Finalmente, recuerda que esta ayuda solo cubre unas pocas posibilidades que ofrece Sorapedia. Para conocer el resto, utiliza la ayuda de la Wikipedia en castellano.