Zeruko erregiña (eu)

  From Sorapedia
  Izenburua Zeruko erregiña
  Egilea/k Ezezaguna
  Hizkuntza Euskaraz
  Iturria Andres Urzelai
  Partitura sakatu hemen
  Entzuteko sakatu hemen


  Letra

  I II III IV V

  Zeruko Erregiña ziñala
  mundurako Enbajadea
  aingeru batek ekarri zizun
  esanik agur Maria.

  Zugandik irikiko zala
  zeruetako atea
  penitenteen anparatzaile
  (zerade) graziaz betea.

  Espiritu Santuak
  zer obra egin zuan
  etzenduan zuk jakin
  San Gabrielek esan artean
  Jauna dago zurekin.

  Zeruak eskojitu zinduzen
  serafinekin batean,
  bedinkatea ziñadelako
  Andra guztien artean.

  Zugandik erremediatuko zala
  Adanen pekatua,
  bedinkatua izan dedilla
  zure sabeleko frutua.

  VI VII VIII IX X

  Espiritu Santuaren obrarekin
  gelditu ziñan kontentuz
  zure erraietako odolarekin
  formatu zuanean Jesus.

  Zugandik etorriko dala
  gizon salbadorea
  pekatarian igeslekua
  zu zera Santa Maria.

  Zure bitartez libratzen gera
  deabruaren bendetik.
  Jaungoikoaren Ama
  erregu ezazu gu pekatariokatik.

  Semeak amari eskatu zion
  Getsemaniko baratzan,
  Ama, zuk ere eska zayozu
  orain da eriotzako orduan. Amen.

  Pekatari onak izatera
  arren anima gaitezen
  zeruan gloria guretzat
  dago eternidadean. Amen.


  Azalpenak

  Abesti hau Resurrección María de Azkuek jaso zuen Soraluzen, eta Cancionero Popular Vascon[1] argitaratu beste hiru abestirekin.

  Zeruko erregiña abestia Ander Ezenarro Urzelai-ri hartu zion. Beste hirurak, berriz, Isabel Kerejeta bere amari.

  Isabel Kerejeta eta Ander Ezenarro Irunekoa ziren, baina Soraluzen hogetabost urte pasatxo eginda zituzten Azkuerekin egon zirenerako.


  Igokunde Andramari zaharra (Arantza Cuesta Ezeiza)


  Erreferentziak

  1. Cancionero Popular Vasco. Resurrección María de Azkue. Sancho el Sabio Fundazioa (Gasteiz)