Zezenak XIX mendean (eu)

From Sorapedia
Jump to: navigation, search

XIX mendeko aipamen gutxi gordetzen dira, denak mende hasierakoak.


Frantsesak herrian (1808-1813)

1808 Napoleon Bonaparteren soldaduak Hego Euskal Herrira sartu ziren eta Soraluzeraino etorri, bertako Arma Lantegiak kontrolatzeko asmoz.

Urte hartan herritarrak zezen-festarik gabe gelditu ziren. Eta hurrengo urteetan, gehienez ere sokamuturra korrituko zuten kaleetan zehar eta plazan.


Gerra ostea (1814)

1813 frantsesek alde egin zuten, eta gerra osteko berreraikuntza etorri zen.

Hurrengo urtean, Soraluzeko Erret Arma Fabrikaren zuzendari berria herrira heldu zenean, ospatzeko zezenketa bat antolatu zen 1814ko irailaren hasieran:

Astelehenean txekorketa izan zen, bertako bigantxa eta txahalekin, zuzendari berria etorri zela eta; pikadoreak ere izan ziren, eta urte t'erdiko zezenko batek sabela zabaldu zien bi zaldiei, eta berriro irtetzerik ez zuten nahi izan...[1]


Erreferentziak

  • “Con motivo de haver havido el Lunes una Novillada con Baquitas y terneros de esta villa en obsequio de la benida del nuebo Director, y hubo picadores, chisperos que un Nobillo de año y medio les abrió las tripas a los dos caballos y no les dió la gana de volver a salir…” (Gipuzkoako Aldizkari Orokorra, 1814/09/08)