Sorgiñak (eu)

  From Sorapedia
  Izenburua Sorgiñak Aratusteko Konpartza
  Egilea/k Ander Ezenarro Urzelai
  Hizkuntza Euskaraz
  Iturria Gerardo Ezenarro
  Partitura sakatu hemen
  Entzuteko sakatu hemen


  Letra

  1

  Aratuste onetan
  Plazentziako plazan
  sorgiñen akelarra
  presiso ein biar zan
  Erregian agindua
  antxiñatikan zan

  sorgin danak ementxe
  egiteko dantzan. (bis)

  ISTRIBILLUA edo LELOA

  Galdara ortan daukaguz
  deabru altzuak
  oyek dira erregen
  zaindari zintzoak

  Jupa jupa jupa
  Sanpantzarra
  ospatu dezagun
  gure akelarra
  gure akelarra.

  2

  Izugarriyak dira
  gure altasunak
  ollo beltz onek dira
  sorgiñen lagunak
  onen arrautzak dute
  indar ezagunak

  sorgin biurtutzeko
  aguro personak. (bis)

  3

  Sapo suba ta lupu
  ta santanderiak
  oyek dira sorgiñen
  betiko aizkidiak
  kolkuetan sartuta
  beneno pistiyak

  oyek ematen digu
  birtute guziyak. (bis)

  4

  Zugarramunditikan
  Plazentziara aidian
  sorgiñ danak etorri
  gerade gabian
  giltz zulotik sartuta
  txindurri antzian

  Sanpantzarren agindu
  gabiltza danian. (bis)

  5

  Jostorraz ontzietan
  daukaguzen autsak
  eragiten dizkiguz
  gaiztakeri baltzak
  ganadu ta personen
  guk sorturik gaitzak

  medikuak alperrik
  oratzen dabiltza. (bis)

  6

  Sorgiñetan bagera
  emakume zarrak
  sorgin sartu berriyak
  neskatxa ederrak
  mutil gazte lirañak
  ta gizon azkarrak

  danerakuak dauzka
  gure Sanpantzarrak. (bis)

  7

  Gure ibilleria
  beti da gabian
  onduen ikusten degu
  illun illunian
  eguzkiaren printzak
  irtetzen diranian

  dana utzitzen degu
  dagon dagonian. (bis)

  8

  Sorgiñak ez gerade
  txarrak guztientzat
  baizik onak gerade
  gure ongiñentzat
  osasun ta bakia
  nai duenak beretzat

  dirua guri emanda
  kentzen dira gaitzak. (bis)


  Azalpenak

  Gerra aurreko sasoian Ander Ezenarro Urzelaik hamaika abesti egin zituen, batez ere Aratoste konpartsendako. Tartean hau, edota Zapatariak.

  Letra Gerardo Ezenarro semeak jaso zuen, eta Eustaki Maiztegi Txiket-ek txukun-txukun transkribatu. Botaizu zeuria Udal ekimenaren barruan, 1991ko jai egitarauan jasotako letrak agertu ziren.


  Erreferentziak